Fetava

Hicri Takvim
Miladi Takvim

Makaleler

Ehl-i Kitap ile Evlilik ve Ehl-i Kitabın Kestiği Etin Yenmesi

Ehl-i Kitap ile Evlilik ve Ehl-i Kitabın Kestiği Etin Yenmesi Bir toplum içinde, değişik dinlere mensup insanların bulunmasından daha tabii bir şey yoktur. Zira bu, insanların ilahî bir lütuf olarak...

Sanal Ortamda Telif Hakları

  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fikrî ve sanatsal faaliyetlere ve bu alanlardaki buluşlara kolay ulaşma, bunları elde etme imkânları da doğunca onların hukuken korunmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç hasıl olmuştur....

Sosyal Medya Kullanım İlkeleri

  1) Kul Hakkı Duyarlılığıyla Hareket Edilmelidir Günlük hayatta bir Müslüman açısından söz ya da fiil anlamında bütün eylemlerde en fazla dikkate alınması gereken husus kul hakkı duyarlılığıdır. Çünkü Allah...

Sosyal Medya ve Türkiye’deki Ulusal TV’lerdeki Dini İçerikli Bilginini İlmi Seviyesi, Güvenirliği ve Geçerliliği

Kitle iletişim araçları içerisinde özellikle sosyal medya ve televizyon, büyük kitlelere ulaşma özelliği ile toplumsal hayatta vazgeçilmez araçlardır. Son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişen teknoloji insanların iletişim yöntemlerini değiştirmiştir....

Hac Menasiki Hakkında Muhtelif Konular

  1) Arafat ve Müzdelife’de Yapılan Cem’in Hükmü  Hac menasikini oluşturan amellerin sayılması sırasında sünnet olarak ifade edilen Arafat’ta okunacak hutbe ve öğle ile ikindi namazlarının cem-i takdim ile kılınması...

Hac ve Umrede Vekâlet

  Bu makalede hac ve umrenin vekâlet yoluyla yapılmasının şartları; hac organizasyon görevlilerinin bedel yapması; Mekke’den bedel alınması; bedel yapan hac görevlilerinin kurbanı; bedel yapanların umre ve haccının durumunu detayları...

Sünnet ile Sabit Olan İhram Yasakları

  1) Giyimle İlgili Yasaklar İhramlıyken elbise giymeyi yasaklayan herhangi bir ayet yoktur. Bu yasak hadislere dayandırılmaktadır. Konu ile ilgili iki hadisten biri olan İbn Ömer (r.a.) rivayetine göre Medine’de,...

Kuran ile Sabit Olan İhram Yasakları

Kuran ile Sabit Olan İhram Yasakları “H-r-m” kökünden türemiş olan ihram kelimesinin sözlük anlamı “haram kılmak” olup terim olarak, hac veya umre ibadetinin gereği olarak bazı şeylerin yasaklanması demektir. Bir...

Seferîliğin Hükümleri ve Ruhsatları

Seferîliğin Hükümleri ve Ruhsatları 1) Namazların Kasredilmesi (Kısaltılarak Kılınması) Seferîlikte dört rekâtlı namazların kısaltılarak kılınması Kur’an, sünnet ve icma ile caizdir.[1] Kur’ân-ı Kerim’de: “Eğer kâfirlerin size fitne vermesinden korkarsanız yeryüzünde...

Deniz Ürünlerinin Hükmü

Deniz Ürünlerinin Hükmü İctihadi konularda mezheplerin varlığı, usulüne uygun içtihat farklılıkları Müslümanlar için hep bir rahmet, dini yaşamada kolaylık olmuştur. Bu ictihadi konuların büyük bir kısmı detaylarda ve ibadetlerin şekillerindeki...