Fetava

Hicri Takvim
Miladi Takvim

DİK

IGMG Din İstişare Kurulu, Ehl-i Sünnet İtikadı ve Fıkhı çerçevesinde kendisine ulaşan Fıkhi problemlere çözüm yolları aramakta ve Müslümanların dinlerini yaşamada karşılarına çıkan engelleri aşmada onlara yardımcı olmaktadır. DİK çalışmaları Din İstişare Kurulu sekreterliği tarafından takip edilmektedir. Sekreterlik telefonla ve elektronik posta yoluyla DİK’e gelen soruları alma ve bunları cevaplandırmakla görevlidir. DİK toplantılarını organize etmek, DİK yayınlarını takip etmek, fetava.org web sitesini güncel tutmak, dini konularda panel ve çalıştay düzenlemek sekreterliğin çalışma alanlarını oluşturmaktadır.
Avrupa’da 50 yıldan bu yana Müslümanların dini sorularına Ehl-i Sünnet İtikadı ve Fıkhı çerçevesinde cevap vermeye çalışan IGMG Din İstişare Kurulu’nun fetvalarını yayınlayan web sitesidir.