Kalbin Mühürlenmesi

Kur’ân-ı Kerîm’de pek çok ayette geçen “kalplerin mühürlenmesi” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Habip Yazıcı Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 28 Şubat 2024