Kadın ve Erkeklerin Birlikte Tavaf Etmesi

Umre ve hac yaparken Kâbe’yi kadınla erkeklerin birlikte tavaf etmesi uygun mudur?

 

Habip Yazıcı Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 1 Mart 2024