Sosyal Medyanın Kullanımında Gözetilmesi Gereken Temel Esaslar

İslam’ın temel kaynakları Kur’ân-ı Kerîm ile Hz. Peygamber’in söz ve uygulamaları ışığında sosyal medyanın kullanımında gözetilmesi gereken temel esaslar nelerdir?

Modern teknoloji sağladığı imkânlarla hayatı kolaylaştırırken ahlaki ilkelere aykırı kullanılması hâlinde insan hayatını karartan çok güçlü bir etkiye sahip silaha dönüşebilmektedir. Dolayısıyla teknolojinin insanın hizmetinde olabilmesinin şartı evrensel ahlak ilkeleri doğrultusunda kullanılmasıyla mümkündür. Sosyal medya kullanılışına göre bu imkân ya da sorunların aktüel örneklerinden birisidir.

Sosyal medyayı kullanırken şu temel esaslara dikkat edilmelidir:

1) Kul hakkı duyarlılığıyla hareket edilmeli ve her söz, mutlaka hesabının verileceği bilinciyle söylenmelidir.

2) Dürüstlük ilkesine riayet edilmeli ve insan onuruna saygılı olunmalıdır.

3) İspat edilmedikçe insanın masumiyetine itibar etmek gerekir. Çünkü suç ve cezada şahsilik esastır, genellemeden kaçınmak gerekir.

4) Hiç kimseyi alaya almamak, küçümsememek, gizli hâllerin peşine düşmemek (tecessüs etmemek) gerekir.

5) Gıyabında çekiştirmek (gıybet) büyük günahtır. Bu nedenle karalama (hemz) yapmamak ve kusur aramaktan (lemz) uzak durmak gerekir.

6) Söz taşıma (nemîme) yapılmamalı, lakap takılmamalı (tenâbüz), saygı ve nezaket elden bırakılmamalıdır.

7) Haber ve bilginin doğruluğunu araştırmak ve malayaniyi terk etmek lazımdır.

8) Hata ve kusurları örtmek esastır. Bu nedenle empati kurmak ya da iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırmak gerekir.

9) Hayra mı şerre mi çığır açıldığına dikkat edilmelidir.