Sosyal Medyada Karşı Cins ile Sohbet

Sosyal medyada karşı cins ile sanal sohbet yapmak caiz midir?

 


 

Bir bayanla bir erkeğin görüşebilmesi iş, meslek ve öğrencilik gibi mutat gereklerin dışında bir de normal evlilik amacıyla mümkündür. Bir erkek evlenmek istediği kızı bizzat görebilir, onun yüzüne, eline ve boyuna posuna bakabilir; bu caizdir. Evlenmek isteyen erkek ve kadının yine umuma açık yerlerde sırf bu anlamda birbirleriyle görüşüp konuşmaları, telefon, internet vb. iletişim araçları vasıtasıyla görüşmeleri caiz olur. “Sizden biriniz bir kadınla evlenmek istediği zaman, onun evlenmesini teşvik edecek niteliklerine bakabilirse baksın.”[1] ve “Git ve onu (evlenmek istediğin kadını) gör. Çünkü görmek birbirinize ısınmanız için daha iyidir.”[2] gibi hadisler, böyle bir maksatla görüşmekte bir mahzur olmadığını destekler. Birbirini tanımayan bir erkekle kadının öğrenmek maksadıyla bir şey sorma, bilgi alma, bir programa katılma, fetva isteme, alışveriş yapma vb. mutat şeyler için telefon veya internetle gerektiği kadar görüşmesinde bir sakınca olmaz. Ancak sırf hoşça vakit geçirmek amacıyla yapılan, özellikle görüntülü internet görüşmeleri, acı tecrübelerle de sabit olduğu gibi büyük fitnelere sebep olduğu için caiz olması mümkün değildir. Dolayısı ile her ne kadar ilk başta masum bir sebeple başlayan ve helal olan bir görüşme gereğinden fazla uzatılırsa haram olan bir şekle dönüşmesi kaçınılmaz olur.[1] Ebû Dâvûd, Nikâh, 18; Tirmizî, Nikâh, 5; Ahmed b. Hanbel, III, 334, 360, II 286, 299, V, 324.

 

[2] Müslim, Nikâh, 74,75; Tirmizî, Nikâh, 5; İbn Mâce, Nikâh, 9; Dârimî, Nikâh, 5; Ahmed b. Hanbel, IV, 245, 246