Kurban hayvanlarının satın alım usulleri

Kurbanlık hayvan tartı ile alınabilir ve tartı ile satılabilir mi? Kurbanlık hayvanın satış usulü ve birim fiyatı üzerinden kurban alım satımı olarak;

a. Götürü (kabala) usulü ile kurban alım satımı: Bu satışta, satıcı ve müşteri muayyen olan bir hayvan üzerinde pazarlık yapmakta ve belirledikleri bir fiyat üzerinde anlaşmaktadırlar. Yaygın olarak uygulanmaktadır.

b. Hayvanın canlı olarak tartılarak fiyatının belirlenmesi yoluyla alım-satım: Bu satış işleminde kurbanlık hayvanın fiyatı, canlı haldeki kilosu dikkate alınarak belirlenmektedir.

c. Hayvanın karkas etinin kilogram birim fiyatının belirlenmesi ve toplam fiyatının, kesildikten sonra tartılarak elde edilecek rakam olduğu hususunda tarafların anlaşması yoluyla alım-satım: Bu işlemlerin herhangi birisi veya tamamı ile yapılan kurban alım satımı caiz midir?

Habip Yazıcı Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 18 Mayıs 2024