Kurban bedeline hizmet payı eklenebilir mi?

Kurban bedelindeki hizmet payları nasıl hesaplanmalı? (Kampanya maliyetleri, gönüllü harcırahları, transfer ücretleri, konaklama, iaşe ve riskler gibi). Kurban bedeli olarak belirlenen miktardan bu harcamaları yapmak caiz midir?

Habip Yazıcı Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 18 Mayıs 2024