Sahih Sünnet

Sünnete uymak, Peygamber Efendimiz’in yolundan gitmenin bir göstergesidir. Ancak bazı şeylerin Peygamber Efendimiz adına uydurulduğu da bir gerçektir. Sahih bir sünneti nereden bileceğiz?

 


Bir hadisin sahih veya uydurma olduğunu belirleyecek bazı yöntemler vardır. Ancak kolay değildir. Şu yollarla mevzu (uydurma) hadisler anlaşılabilir: Bazı hadis uyduranlar zaman içinde kendileri hadis uydurduklarını itiraf edebilirler. Örneğin surelerin faziletleriyle ilgili hadislerin bir kısmı uydurmadır ki, bunu yapan şahıslar kendileri itiraf etmişlerdir. Bazen hadisi rivayet edenler uydurduklarını itiraf etmeseler de, yöneltilen bir soruya verdikleri cevaplardan da bu anlaşılabilir. Rivayet olunan bir hadisin, zamanla, mekânla ve çevredeki olaylarla ilgisi veya o hadisi nakleden râvinin zaman, mekân ve olaylara karşı özel bir ilgi göstermesi, hadisin hemen o anda uydurulduğuna delalet eder. Bazen rivayet olunan hadisin metninden anlaşılır. Örneğin tevili mümkün olmayacak şekilde akla aykırı olması, Kur’an’a yahut tevatür yolu ile sabit olmuş sünnete veya kesinleşmiş icmaya aykırı bir hüküm getirmesi gibi.

Peygamberimiz'e Selam Göndermek

1535 kez okundu

Peygamberimiz ve Kulluk

378 kez okundu