Recep Ayında Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Recep ayının üç aylardan hariç diğer bir özelliği haram aylardan biri olmasıdır. Bu bağlamda Müslümanlar bu ayda ne yapmalı, nasıl davranmalılar?

 


İfade edildiği gibi recep ayı üç ayların ilki ve haram aylardan birisidir. İlk cuma gecesi Regaip Kandili, 27. gecesi ise Miraç Kandili’dir. Yılın bütününü bilinçli bir kulluk programı çerçevesinde değerlendirmek gerektiği gibi; Cenâb-ı Hakk’ın müminlere hediye eylediği bu mübarek gün, gece ve aylara daha bir özen göstermek gerekir. Çünkü böyle bereketli zamanlar af ve mağfirete nail olma, ecr ve sevap kazanma, manevi terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza-i ilahî’ye ulaşma vesileleridir. Başta recep ayı olmak üzere üç ayların tamamında şu güzel ibadetler yapılabilir: Kur’ân-ı Kerîm okunabilir ve Kur’an okuyanlar dinlenebilir. Böylece, Kelamullah olan Kur’ân-ı Kerîm’e sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmiş ve kuvvetlendirilmiş olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e salâtü selamlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir. Varsa kaza, ilaveten nafile namazlar kılınmalıdır. Bu aylarda gelen mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur’an, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile bu geceler ihya edilebilir. Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinat etmezler. Ancak bu durum, bu gecelerde namaz kılmanın mekruh olduğu  anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden birçok rivayet vardır. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha da faziletlidir.[1] Bu aylarda tefekkürde bulunulmalı; “Kimim? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi konularda beyin fırtınası yapılmalıdır. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; günün ve geleceğin plan ve programı çizilmelidir. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; bu günler son fırsat bilinmeli ve yapılmış olan hatalara nedamet duyulmalıdır. Bol bol zikir, evrad ve ezkarda bulunulmalı; müminlerle helalleşilmeli ve rızaları alınmalıdır. Dargın olanlar barışmalı ve barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmelidir. Müslümanlar kendi şahısları için akrabalar ve diğer müminler için dualar etmelidir. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık duyguları canlandırılmalıdır. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, engelli, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir. Mali ibadetlerin bihakkın yerine getirilmesi için Müslümanlar kendilerini hazırlamalıdır. Bilhassa kandil gecelerinden önceki günü oruçlu olarak geçirmeli; böylece ramazan ayına madde ve mana ile hazırlıklı bir şekilde girilmelidir.[1] a.g.e., aynı yer

 

Kurban Alımında Yardımda Bulunmak

650 kez okundu

Burs Alan Öğrencinin Durumu

595 kez okundu

Duanın Kabul Olması

597 kez okundu

Avrupa'da İnfakta Bulunmak

604 kez okundu

İftirada Bulunmak

582 kez okundu