Peygamberimiz ve Kulluk

Peygamberimiz de bir kul olduğuna göre, onun kulluğunun üstünlüğü nereden gelmektedir?


Bu soru ile alakalı birçok şey söylenebilir ama, biz iki hadis rivayetiyle yetiniyoruz: Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “İnsanlar (Kıyamet Günü) diriltilecekleri zaman yerden ilk çıkacak olan benim. Onlar (huzur-u ilahîye) geldiklerinde (onlar adına) hatipleri ben olacağım. (Allah’ın rahmetinden) ümitlerini kestiklerinde (rahmet ve mağfireti) onlara ben müjdeliyeceğim. O gün livâu’l-hamd (şükür sancağı) benim elimde olacak. Âdemoğlunun Allah’a en kerim olanı da benim. Bunda fahr (övünme) yok.” , “Kıyamet Günü geldi mi, ben peygamberlerin imamı, hatibi ve (onlar arasında) şefaat (etmeye yetki) sahibi olacağım. Bunda övünme yok.”

Peygamberimiz'e Selam Göndermek

2058 kez okundu

Peygamberimiz ve Kulluk

400 kez okundu