Oyuncak Dolu Çocuk Odasında Namaz Kılmak

Çocuk odasında etrafta birçok oyuncak bulunduğu hâlde namaz kılınır mı?

 


İçinde oyuncak olan bir çocuk odasında namaz kılmakta elbette bir problem söz konusu olmaz. Ancak çocuğun oynadığı oyuncakların çeşidi ve bulundukları yer mühimdir. Çocuğun oynadığı oyuncak, bir alet olabilir. Örneğin, makine prototipleri, minyatür el ve ev aletleri, giysiler vs. olabilir. Bunların hiçbirisi sakıncalı değildir. Fakat bu oyuncaklar, insan veya hayvan heykelcikleri, resimleri veya kumaş bebek çeşitleri gibi şeylerden ise, bunların fıkhî hükümleri âlimlerimiz arasında tartışılmıştır. Neticede âlimlerimiz, resim ve heykele karşı müminleri kesinlikle ikaz etmişlerdir. Yani bilhassa heykel türü mücessem görüntüsü olan, ele alınabilen, mesela bir maymun, bir bebek, bir at, köpek vs. benzeri canlı heykelleri menetmişlerdir. Resimde de canlı resminin, elle çizilen canlı insan ve hayvan resimlerinin yapılmasına karşı çıkmışlardır. Gerekçe olarak, putperestliğe benzerlik olmasını, yaratma fiilinde Allah’a meydan okuma ve şirke düşme korkusu gibi hususları ileri sürmüşlerdir. Putperestliği yıkan İslam, yeniden putperestliği akla getirmesi mümkün olan şeylerden Müslümanları menetmiştir. Nitekim Müslim’in rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İçinde köpek ve resim olan eve rahmet ve istiğfar melekleri girmez.”[1]

 

İşte çocuk odasında bu yasaklanan resim ve heykellerden bulunursa, namaz kılan kişinin ön, sağ veya solunda olursa, orada namaz kılmak doğru olmaz. Namaz kılanın arkasında veya örneğin resim ayakları altında kalırsa, orada namaz kılmak caiz olur. Ancak, hiçbir resim veya heykel bulunmayan bir yerde namaz kılmak en güzelidir.[2][1]    İmam Nevevî, Müslim Şerhi, 4/218

 

[2]Kâsânî, el-Bedâi, 11/9