Kurban Kesmenin Hükmü

Kurban ne demektir, hükmü nedir?

 Kurban, sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelir. Dinî ıstılahta ise, ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana Arapçada “udhiye” denir.


Kurban kesmek Hanefî mezhebindeki ağırlıklı görüşe ve bazı müçtehit imamlara göre vacip, diğer imamlara göre sünneti müekkededir. Hanefîler, Kuran’da Hz. Peygamber’e hitaben “Rabbin için namaz kıl, kurban kes.”[1] buyurulmasının ümmeti de kapsadığı ve vücubiyet bildirdiği kanaatindedirler. Bu ve benzeri delillerden hareketle fakihler gerekli şartları taşıyanların kurban kesmelerini vacip görürler. [1] Kevser suresi, 108:2

 

Şükür Kurbanın Açıklaması

282 kez okundu

Kurban Alımında Yardımda Bulunmak

246 kez okundu

Adak Kurbanlarında Ortak Olmak

252 kez okundu

Kurban Bağışındaki Vekalet

489 kez okundu

Gayrimüslim Komşuya Kurban Etinden Vermek

221 kez okundu

Kurban Kesmenin Hükmü

208 kez okundu