Kul Hakkı İle Hacca Gitmek

Bir şahsa hakkını helal etmeyen biri varsa, bu durumda hac vazifesini yerine getirebilir mi? Ne yapması gerekir?

 


Hac ibadetinin edasında bazı edepler vardır ki, bunların yerine getirilmesi güzel olur. Örneğin, tam helal bir mal ile hac yapılmalıdır. Çünkü helal olmayan bir mal ile hac yapılması haramdır. Yola çıkmadan önce kul borçları varsa ödemelidir. Günahlardan tövbe etmeli, kazaya kalmış ibadetler varsa onları kaza etmelidir. Ailesi, komşusu ve dostları ile vedalaşmalı ve onların dualarını dilemelidir.[1] 


Görüldüğü gibi, hacca gitmeden önce helalleşmek ve başta kul haklarından kurtulmak önemli bir edeptir. Haklı olan Müslüman da din kardeşine hakkını helal etmelidir. Fakat bir Müslüman’ın, haccın bütün şartları kendi üzerinde toplandığı hâlde, sadece bir başkasının hakkını helal etmemesi nedeniyle hac yoluna çıkmaması doğru olmaz. Fakat hacca niyet eden birisinin bir başkasına ödemesi gereken ve vadesi dolmuş bir borcu varsa, alacaklı olan kişinin bu alacağını tahsil etmeden, hacca niyetlenen bu kişiye engel olma hakkı vardır. Ancak bu alacak vadeli ise ve hac sonrası ödeme imkânı varsa alacaklının engel olma hakkı yoktur. Borçlu da olsa hacca gidilebilir. Her şeye rağmen mümkün mertebe helalleşilerek yola çıkılması güzel olur.[1]  Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Gümüş Basımevi, İsanbul 1992, s. 363