Kadın ve Erkeklerin Birlikte Tavaf Etmesi

Umre ve hac yaparken Kâbe’yi kadınla erkeklerin birlikte tavaf etmesi uygun mudur?

 


Hac ve umrenin yerine getirilişi açısından kadınlarla erkekler arasında bir fark yoktur. Ancak kadınlar izdiham olan yerlerde mümkün olduğu kadar erkeklerin arasına girmemeye özen gösterirler. Özellikle namaz kılarken erkek safları arasında kalmayıp kadınlara ait yerlerde namaz kılarlar. Tavaf yaparken uygun olan, namazdaki gibi erkeklerin arka tarafında, hatta geceleyin daha tenha zamanları gözeterek tavaf etmeleridir. Buna rağmen izdihamdan dolayı korunamayıp tavaf etmek zorunda kalan kadın ve erkeklerin, hemcinsleriyle yani kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yoğun olarak bulunan bölgelerde tavaf etmeye çalışmaları takva açısından daha uygundur.


Buhârî’de rivayet edilen bir hadîs-i şerifte sahabe hanımlarının tavafları hakkında şu bilgiler verilmektedir“İbn Cüreyc anlatıyor: Atâ, bana İbn Hişâm’ın kadınları erkeklerle karışık olarak tavaftan yasakladığı zaman dedi ki: ‘O bunu nasıl yasaklar, Resûlullah (s.a.v.)’in zevceleri bile erkeklerle birlikte haccettiler!’ Ben Atâ’ya sordum: ‘Onların beraber hacları örtünme emrinden önce miydi, sonra mıydı?’ ‘(Evet, kasem olsun) buna, ben örtünme emrinden sonra şahit oldum!’ diye cevap verdi. Ben tekrar sordum: ‘Pekâlâ erkeklere nasıl karışırlardı?’ Şu cevabı verdi: ‘Erkeklere karışmazlardı, Âişe (r.a.) erkeklerden ayrı olarak tavaf ederdi, onlara karışmazdı. Hatta bir kadın kendisine: ‘Ey müminlerin annesi, yürü (Hacerülesved’e elimizi değdirerek) istilâm edelim.’ demişti de Âişe (r.a.) ona: ‘Sen dilediğin şekilde git!’ deyip kendisi gitmekten imtina etmişti. Onlar geceleyin kim oldukları bilinmez hâlde çıkarlar, (erkeklerle beraber tavaf yaparlardı.) (Beytullah’a girmek istedikleri zaman da, erkeklerin tamamen çıkarılmış olmalarına kadar durup beklerler, sonra girerlerdi.)”[1][1] Buhârî, Hac, 99 

 

Başkasının Adına Umre Yapmak

216 kez okundu

Umre Yapanın Hacı Sayılması

188 kez okundu