İş ve Okul Hayatında İbadetlerde Gevşeklik Göstermek

Sınavını kazanmak veya iş hayatında başarılı olmak amacıyla ibadetlerinde gevşeklik gösteren öğrencilerin veya işçilerin durumunu nasıl değerlendirirsiniz?

 


Bir Müslüman için hava ve su ne kadar önemli ve hayati ise, ibadet de o ölçüde yaşamsaldır. Hiçbir çalışma, hiçbir meşguliyet Müslüman’ı ibadetinden alıkoymamalıdır. İslam’a göre bütün meslekler; insana helalinden rızık temin etmesi ve bununla hem kendisini, hem ailesini ve etrafını geçindirmeye hem de Allah’a karşı kulluk borcunu ifa etmeye matuftur. Bir bakıma vasıtadır. Vasıtayı elde etmek için asıl gaye olanı, yani ibadeti terk etmek asla kabul edilecek bir durum değildir. İnsanın en aziz sermayesi hayatıdır. Bir öğrenci, bir iş adamı, illa da bir yere geleceğim diye, çok meşguliyetim var diye ibadet konusunu ağırdan almamalı ve asla ibadetlerin başı olan namazı terk etmemelidir. Allah kulunu, kulunun her hâlinde kabul eder; onun kulluğuna cevap verir. Yeter ki, kul Allah’a ibadetten uzak kalmasın.

 

Allah elbette kullarını kendisine ibadet edilmesi noktasında sıkboğaz da etmez. Kullarının gücü nispetinde onlardan kulluk ister. Örneğin ramazan orucunu tutarken kullarının sağlık anlamında zorlandığı zamanlarda, daha rahat bir zamanda eda etmek üzere orucu tehir ettirebilir. Farz namazların ön ve sonrasında kılınan ve adına “revatip sünnetler” dediğimiz nafileleri (alışkanlık hâline getirmeksizin) sıkışık zamanlarda terk etmek mümkün olabilir. Çünkü “Allah sizin için 
kolaylık ister, zorluk istemez.”[1] ve “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar.”[2] buyurulmuştur.
 [1] Bakara suresi, 2:185

 

[2] Bakara suresi, 2:286

 

Sınavı Kazanmak İçin Adak Adamak

153 kez okundu