İş Saatlerine Riayet Etmek

Toplu taşıma araçlarının gecikmesinden dolayı iş yerine geç kalan kişinin durumu nedir? Bu durumda devlet kişinin hakkına girer mi ve işe geç kalan kişi işverenin hakkına girer mi? Geciktiğimiz vakitleri telafi etmek zorunda mıyız?

 


İşçi, mesai saatleri içinde iş yerinde bulunmak zorundadır. Eğer işçi kendi ihmali yüzünden iş saatinde hazır olamamış ise, elbette bundan mesuldür ve maddi olarak da bunun bedelinin ödenmesi gerekir. Çünkü işverenin hukukuna tecavüz edilmiştir. Ancak işine gitmek üzere her zamanki mutadına uyarak yola çıkmış ve fakat yolda, elde olmayan sebeplerle mesaisine yetişememe durumu söz konusu olmuşsa buna sebep olanların mesul olmaları kaçınılmazdır. Saat, gün, hafta, ay gibi zaman üzerinde anlaşma yapılmış bir işçinin vazifesi, mesai zamanı içinde iş yerinde ve işinin başında olmak ve iş verildiği müddetçe devamlı çalışmaktır. Dolayısı ile olamadığı zamanların bir şekilde tazmin edilmesi gerekir. Zira işveren aleyhine kaybolan saatlerin ücreti işçiye helal olmaz, çünkü anlaşma şartlarına riayet Allah emridir, Allah emrine riayetsizlik ise hıyanettir.