İpotekli Kredi

İpotekli kredi ile mal almak caiz midir? Konunun hükmünü delilleri ile izah eder misiniz?

Kitap ve sünnette tarif edilen ve müçtehit imamların üzerinde ittifak ettiği faizli akitlerin her türlüsü haramdır.

Günümüzde uygulanan ipotek kredili akitlerine gelince, aslında bizatihi tasavvurunun sıkıntılı olduğunu ve meselenin vadeli satış bağlamında ele alınmasının daha isabetli olacağı görüşünü tercih ediyoruz. Ancak âlimler arasında ihtilaflı olan bu konuya ihtiyatla yaklaşmamız gerektiğini, genelde kredi veren kurumların faizli akitlerle de meşgul olduklarını göz önünde bulundurarak, ipotekli kredi adı altında yapılan bu vadeli satışı, sadece havâic-i asliyenin[1] temini ile sınırlandırılmasının gerekli olduğu görüşündeyiz[1]    Temel İhtiyaçlar: Oturulacak ev, giyilecek elbise, ev eşyası, binilecek vasıta gibi hayatın idamesine vesile olan gereksinimlerdir. (Fethu‘l-Kadîr, I, 487).