İffeti Doğru Anlamak

İffet denildiğinde ilk akla gelen cinsel anlamda değerlendirilen bir meziyet olduğudur. Bu meziyetin farklı boyutları var mı?

 


İffeti sadece ırz ve namus meselesine hapsetmek doğru değildir. İffetli kişi, cinsel konularda olduğu gibi, yeme-içme gibi konularda da iffete riayet etmeli, haramlara dalmamalı, haram yerlere kazancını sarf etmemelidir. Kişi nefsini maddesel zevk ve isteklere karşı dizginlemeli ve orta yoldan ayrılmamalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dua ederken şöyle buyurmuş ve bize örnek olmuştur: “Ya Rabbi! Senden hidayet, takva ve iffet diliyorum.”[1]

 [1]Müsned, I, 389, 439

 

Kuran'da İffet

238 kez okundu

İffetli Olmanın Mükâfatı

232 kez okundu

İffetin Muhafazası

227 kez okundu

Erkeğin ve Kadının İffeti

228 kez okundu

İffeti Doğru Anlamak

228 kez okundu