İdeal Gencin Yetişmesi İçin İzlenilen Yol

İdeal gençliğin yetişmesi için nasıl bir yol izlenmelidir? Bu anlamda Hz. Peygamber’in gençlerle münasebeti nasıldı?

 


Bunun için adına nebevî metot diyebileceğimiz usul tercih edilebilir. Mekke’de Dârü’l-Erkâm’da vahiy kültürü ile yetiştirilmeye başlanan gençler, Medine-i Münevvere’de Ashâb-ı Suffe’ye devam etmişler; içlerinden öğretmenler, valiler, ordu komutanları, elçiler ve insanlığa önder idareciler çıkmıştır. Din ilimleri ile dünya ilimleri yan yana işlenmiş, o günkü dünyada bilinen yabancı diller öğretilmiş, her millete gönderilen elçiler, o devletlerin dilini ve diplomasi kurallarını bilen insanlar arasından seçilmiştir. İbranice bilen Zeyd b. Sâbit (r.a.) ve Rumca bilen Dihyetü’l Kelbî (r.a.) bunlardan sadece iki tanesidir.

Şükür Kurbanın Açıklaması

161 kez okundu

Mirâcı İnkar Edenin Durumu

126 kez okundu

Miraçtan Önce Namaz Kılınması

591 kez okundu

Kurban Alımında Yardımda Bulunmak

129 kez okundu

Adak Kurbanlarında Ortak Olmak

154 kez okundu

İnsanın Yaş Evreleri

162 kez okundu