İçki Satan Yerlerden Alışveriş Yapmak

Avrupa’da hemen hemen bütün marketlerde içki satışı yapılmakta. İnsanların bu marketlerin haricinde alışveriş yapma durumu oldukça zor. Hâl böyleyken Müslümanların bu içki satışı yapılan mekânlardan alışveriş yapmaları uygun mudur?

 


Avrupa’da artık Müslümanların ticari konularda da hatırı sayılır bir şekilde yer aldığı bilinmektedir. Müslümanlar için birincil olan, İslam’a göre haram mal satmayan Müslümanların işlettikleri ticari kurumlardan alışveriş yapmalarıdır. Ancak soruda da yöneltildiği gibi, bazen de çaresiz kalındığı durumlarda içki ve benzeri haram olan şeyleri satan marketlerden alışveriş yapılması söz konusudur. Önemli olan, Müslüman’ın haram olan bir şeyi almamasıdır. Zaten Müslümanlar, böyle marketlerden içki ve benzeri şeyleri değil; şeker, pirinç vb. gıda maddeleri gibi helal olan malları almakta ve karşılığında ödeme yapmaktadırlar. Bu alışverişler sahihtir ve yapılan iş caizdir. Bundan dolayı bir günaha da girilmez. Ancak bu Müslümanların haram olan nesneleri satan kişilere karşı “emr-i bi’l-ma’rûf” yaparak uyarıda bulunma, nasihat etme, gerektiğinde tavır koyma ve ilişkiyi kesme gibi vazifelerini ihmal ettiği için (eğer hakikaten geçerli bir mazeret yoksa) sorumlu olmaları kaçınılmazdır.