Hakkını Helal Etmenin Faydası

İnsanın hakkını helal etmesi ona ne kazandırır?

 


Ebû Hureyre (r.a.)’ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ashabına, Müflis (iflas etmiş) kimdir bilir misiniz?” diye sordu. Ashap: “Bizim aramızda müflis, hiçbir dirhemi ve eşyası olmayan kimsedir.” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât getirecek, fakat buna sövmüş, filancaya zina iftirası yapmış, falancanın malını yemiş, şunun kanını akıtmış, bunu dövmüş olarak gelecektir. Sonra (yaptıklarının hesabını vermek için) oturacak; kısas olarak, bu haksızlığa uğrayanlar onun sevaplarından (haklarını) alacaklar. Eğer sevapları yeterli olmazsa, haksızlık ettiği kişilerin günahlarından alınıp, ona yükletilecek ve sonra ateşe atılacaktır.”[1] Diğer bir hadîs-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur: “Kıyamet gününde haklar, mutlaka sahiplerine ödenecektir; öyle ki boynuzsuz koyun için dahi boynuzlu koyundan kısas alacaktır.”[2]

 

İşte bir Müslüman, alacağı olan bir hakkını Müslüman kardeşine helal ederek affederse, kıyamet günü o kardeşinin cehenneme girmesini önlemiş ve bu merhameti ile onun cennete girmesine vesile olmuş olur.[1] Müslim, Birr, 59

 

[2] Müslim, Birr, 60

 

İnsanın Yaş Evreleri

136 kez okundu

Kuran'da Cömert İnsan

87 kez okundu