Gayrimüslimin, Müslüman Cenazesi Yıkaması

Bir gayrimüslim, Müslüman birinin cenazesini yıkayabilir mi?


Aslolan Müslüman bir cenazenin yine bir Müslüman tarafından yıkanmasıdır. Ancak cenazeyi yıkayacak bir Müslüman bulunmazsa, mekruh olmasına rağmen bir gayrimüslim de cenazeyi yıkayabilir.