Ev, İş ve Evlilik Amacıyla Biriktirilen Paranın Zekâtı


Ev almak, evlenmek veya iş yeri kurmak amacıyla biriktirilen paranın zekâtı verilir mi? 


Bir zekât mevsimi sonrasında elinde bulunan ve borçlarının haricinde zekât nisabına sahip olunan her türlü malın zekâtı verilmek mecburiyetindedir. Bu, soruda olduğu gibi, ister ev almak, evlenmek veya iş yeri kurmak amacıyla biriktirilen para olsun, isterse başka hesaplar için biriktirilmiş para olsun, fark etmez. Mutlaka zekâta tabidir ve zekâtlarının ödenmesi gerekir. Çünkü zekât, elde mevcut olan mal üzerine terettüp eder.

İnsanın Yaş Evreleri

850 kez okundu

Ebeveynin İzni Olmadan Evlilik

770 kez okundu

Ev Alimi icin Kredi

1829 kez okundu

Evlilikte Yaş Sınırı

1466 kez okundu