Ev, İş ve Evlilik Amacıyla Biriktirilen Paranın Zekâtı


Ev almak, evlenmek veya iş yeri kurmak amacıyla biriktirilen paranın zekâtı verilir mi? 


Bir zekât mevsimi sonrasında elinde bulunan ve borçlarının haricinde zekât nisabına sahip olunan her türlü malın zekâtı verilmek mecburiyetindedir. Bu, soruda olduğu gibi, ister ev almak, evlenmek veya iş yeri kurmak amacıyla biriktirilen para olsun, isterse başka hesaplar için biriktirilmiş para olsun, fark etmez. Mutlaka zekâta tabidir ve zekâtlarının ödenmesi gerekir. Çünkü zekât, elde mevcut olan mal üzerine terettüp eder.

İnsanın Yaş Evreleri

199 kez okundu

Ebeveynin İzni Olmadan Evlilik

254 kez okundu

Evlilikte Yaş Sınırı

422 kez okundu

Müslüman ve Çevre Temizliği

140 kez okundu