Ekolojik Düzenin Bozulmasına Karşı İslam'ın Bakışı

Şehirleşme ve sanayileşme çevre sorunlarını beraberinde getiriyor. Endüstri alanları inşa etmek için ormanların kesilerek ekolojik düzenin alt üst olması veya kentleşmek için ağaçların kesilmesi bu sorunlardan. Tüm bu sorunlara karşı İslamiyet’in bakış açısı nedir?

 


Ekolojik dengeyi korumakla yükümlü kılınan Müslümanlar bunu tahrip edecek çaba ve uygulamalardan uzak duracakları gibi yapanlara da engel olmakla sorumludurlar. Yaşadığımız dünya tüm insanlığın ortak yaşam alanıdır. Hz. Peygamber toplumsal sorumluluklarımızı bir gemi örneğiyle anlatır. Toplum bir gemiye benzer, bir veya birkaç kişi gemiyi delmeye çalışır, diğerleri de bunlara engel olmazlarsa gemidekilerin tümü helak olur. Toplumsal bir felaket geldiğinde sadece yapanı değil tüm kesimleri içine alır ve yok eder. Bu bakımdan kamu ya da özel sektör tarafından kurulan sanayi tesislerinin ve fabrikaların suyu, havayı, toprağı ve çevreyi kirletmeyecek ve buralarda yaşayan canlı varlıklara zarar vermeyecek şekilde olması önem taşımaktadır.

Şükür Kurbanın Açıklaması

388 kez okundu

Mirâcı İnkar Edenin Durumu

330 kez okundu

Miraçtan Önce Namaz Kılınması

2369 kez okundu

Kurban Alımında Yardımda Bulunmak

343 kez okundu

Adak Kurbanlarında Ortak Olmak

339 kez okundu

İnsanın Yaş Evreleri

466 kez okundu