Canlıdan Canlıya Organ Nakli

Canlıdan canlıya organ nakli caiz midir? Beyin ölümü gerçek ölüm sayılır mı? Beyin ölümü gerçekleşen kişiden organ nakli caiz midir?

Canlıdan canlıya organ nakli şu şartlar oluşursa caizdir:

1. Alınacak organ vericiden zorla değil, kendi rızası alınmalı.

2. Zaruret ve ciddi bir ihtiyaç hâli bulunmalı.

3. Böyle bir ameliyatın, başarılı olacağına dair işin uzmanlarınca güçlü bir kanaat (zann-ı galib) oluşmalı.

4. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde bir bedel (ücret) alınmamalı.

5. Alınan organın, sahibine zarar veremeyeceği yönünde, işin uzmanlarında güçlü bir kanaatin oluşması.

Ölüden organ naklinin caiz olabilmesi için, şeri ölümün gerçekleşmiş olması, yani ölümün yakinen hasıl olması gerekir. Bu da ancak kalp ve beyin ölümünün ikisinin de gerçekleşmesiyle mümkündür. Zira beyin ölümü, şifa ümidi çok düşük bir ihtimal olan koma hâlidir, ölüm değildir, bilakis ölümün habercisidir. Dolayısıyla beyin ölümü tanısı konan bir kimsenin hayatı destek ünitelerine bağlı olarak devam etse bile fişinin çekilmesinin caiz olmadığı gibi, bu kişiden organ naklinin yapılması da caiz değildir.

Konu ile ilgili iki de tavsiyemiz vardır:

1. Organ nakli alternatifsiz gibi gözükse de etik olan, yapay organların veya hücre kopyalama tedavi yöntemlerinin geliştirilmesidir.

2. Şeri ölümden sonra, organ nakli yapılabilmesi için usul ve şartların geliştirilmesi de gerekmektedir.


Canlıdan Canlıya Organ Nakli

657 kez okundu