Borçlunun Borcunu Zekât Yerine Saymak

Borç olarak verdiğimiz parayı borçlu geri ödeyemiyorsa, alacağımızı zekât olarak aynı kişiye verebilir miyiz? Bu anlamda birden fazla kişiden alacağı olan kişi zekât altında birkaç kişinin kendisine olan borcunu silebilir mi?


 

Biz buna borçların zekâtı deriz. Konu iki şıklıdır: Birincisi borçlunun üzerindeki malın zekâtının verilmesi, ikincisi alacağın zekâta mahsup edilmesidir. Birinci durumda, borçlunun üzerindeki borcu o kişiye bağışlarsa, bağışlanan bu meblağın zekâtı da ödenmiş olur. İkinci durumda ise, yani alacağı olan meblağı elindeki malının zekâtına mahsup ederek birisine bağışlaması, zekât yerine geçmez. Yine yoksul bir kimsede olan bir alacağını başka bir kimsedeki alacağının zekâtı için o yoksula bağışlamış olsa yine bununla o kimsedeki alacağının zekâtını vermiş olamaz.

Alacaklının Zekâtı

308 kez okundu