Abdestte Çorap, Potin vb. Üzerine Mesh Etmek

Yalın ayağa mesh caiz midir? Yolculukta veya abdest almanın zor olduğu durumlarda (özellikle bayanların çoraplarını çıkarmakta zorlandığı yer ve zamanlarda) çorap, ayakkabı, bot, potin vb. üzerine mesh etmek caiz midir?

Ayakları yıkamak abdestin farzlarındandır. Çünkü Hz. Peygamber’in abdestte ayaklarını su ile yıkadığına dair rivayetler meşhur hadis gücünde olduğu gibi,[1] “Abdestte topukları kuru kalan kimselerin vay cehennem ateşinden çekeceğine!” hadisi de ayakları yıkama konusunda önemli bir uyarıdır. Bu hadis 12 ravili olup, mütevatir hadisler arasında sayılır.[2] Dolayısıyla yalın ayağa mesh caiz değildir.

Bilhassa izin yolculuklarında, okullarda, iş yerlerinde, abdest alma imkânlarının kısıtlı olduğu mekânlarda abdest alırken ayakları yıkama noktasında, özellikle hanım kardeşlerimiz sıkıntı yaşayabilirler. Bu gibi durumlarda abdestte ayaklar yıkandıktan sonra, ayaklar üzerine giyilecek mest, kalın çorap, ayakları topuklarıyla birlikte örten çizme, potin ve konçlu aba terlik gibi şeyler üzerine mukim için bir gün, yolcu için üç gün üç gece mesh edilebilecektir.[1]         Bkz. Buhârî, Vudû, 7, 24, 28, 38, 39, 41, 42; Müslim, Tahâre, 3, 4, 18; A. İbn Hanbel, I, s. 59, IV, s. 112; Taberî, Tefsir, IV, s. 81-82

 

[2]         Buhârî, Vudû, 27, 29, İlim, 3, 30; Müslim, Tahâre, 25-30; Ebû Dâvûd, Tahâre, 46; Tirmizî, Tahâre, 31; Nesâî, Tahâre, 88; Mâlik, Tahâre, 5

 


 

Seferiliğin Hükümleri ve Ruhsatları

664 kez okundu